Hop til indhold
[email protected]
+45 30305390

Svejsekoordinering

Svejserådgivning samt svejsekoordinering på timebasis.
Kontakt os i dag

Mangler du en svejsekoordinator på timebasis?

Hos Slagelse Engineering råder vi over vores egen certificerede svejsetekniker (IWT), og er derfor i stand til at imødekomme de krav, der er til det at fungere som ekstern svejsekoordinator optil udførselsklasse 3 (EXC3).

Mange års erfaring indenfor konstruktion af svejste komponenter

Ved Slagelse Engineering har vi mange års erfaring med kvalitetssikring af svejste komponenter til forskellige industrier – både til byggeri men også kvalitetssikring af komponenter, som måske ikke har krav til DS/EN 1090, men hvor kunden har nogle interne krav som skal opfyldes. Det kan eks. være kvalitetssikring af svejste maskinkomponenter, der er lavet efter maskindirektivet, men hvor slutkunden har stillet krav til, hvordan de ønsker arbejdet kvalitetssikret.

Kompetancer indenfor Svejsekoordinering

Certificeret svejsetekniker (IWT nr. 00299-DK)
Overholdelse af krav i DS/EN 1090
Overholdelse af kundespecifikke krav
Cost-reduktion på svejste komponenter – processoptimering

Svejseteknisk rådgivning i:

 • Valg af tilsatsmateriale
 • Valg af Grundmateriale
 • Svejsecertifikater
 • Svejseprocedure/WPS
 • Korrekt valg og forståelse af Svejsesymboler
 • Gennemgang af teknisk dokumentation
 • Sikre gennemgang af udbudsmateriale
 • Kvalitetssikring af rustfrie rørsystemer
 • Sikre korrekt supplerende NDT – PT/MT/UT/RT

Vi certificere svejsepersonale.

Kvalitetssikring af svejste emner

 • In-house svejsetekniker (IWT)
 • Ekstern svejsekoordinator op til EXC-3
 • Koordinering af interne og eksterne svejseaktiviteter
 • Sikre overholdelse af krav i DS/EN 1090
 • Rådgivning vedr. certificering

Kvalitetssikring af svejste emner

Alle virksomheder der fremstiller bygningsstål efter d. 1/7-2014, skal levere et CE-mærket produkt.

Det betyder for dig, at du skal være certificeret efter DS/EN 1090 og evt. 3834-serien.

Det kan Slagelse Engineering hjælpe dig med!

Kvalitetssikring af svejste emner

 • Svejsecertifikater
 • Svejseprocedurer
 • Non-destructive Testing
 • CE-mærkning
 • Andre krav iht. DS/EN 1090

Overvågning af svejsearbejde udført af underleverandører

Mange virksomheder får udført svejsearbejde af underleverandører, som eks. udfører ombygninger eller ændringer på eksisterende produktionsanlæg.

Kvalitetssikring af svejsearbejde på procesanlæg
Kvalitetssikring af svejsearbejde på rustfrie procesanlæg og rørsystemer
Ændringer på eksisterende konstruktioner, herunder trapper, platforme og siloer

Leverandøraudit i både ind- og udland

Hvis du får fremstillet svejste konstruktioner i udlandet ved udenlandske underleverandører, kan det være en rigtig god ide at få udført tilsyn med disse leverandører. Både for at sikre, at den leverede kvalitet er som forventet, men også for at sikre, at alle processerne bliver overholdt gennem hele produktionsforløbet.

Hvis en underleverandør leverer et produkt, hvor der ikke har været udført tilstrækkeligt tilsyn, er der risiko for at det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med det tekniske produktionsgrundlag, og at det enten er mangelfuldt eller defekt, hvilket kan medføre store udgifter og skred i tidsplanen for begge parter.

Vores personale har erfaring med leverandørtilsyn ved underleverandører, og ved, hvilke områder der er vigtige at have 100% styr på gennem hele processen.

Vi kan også stå for hele koordineringsprocessen med en eventuel underleverandør, så vi håndterer både tilsynet gennem hele produktionen, men også modtagelsen og gennemgangen af den kvalitetsdokumentation, som underleverandøren fremsender når projektet er afsluttet.

Det betyder for dig, at du ikke skal stå for gennemgang af kvalitetsdokumentation fra underleverandøren, men at du kan blot overlade det til os, og vi sørger for at alt er gennemgået og sikret jævnfør jeres ønsker om kvalitetssikring.

Din eksterne svejserådgiver og koodinator

At ansætte en svejsekoordinator på fuld tid kan være en stor udgift for mange virksomheder, da det ikke er i alle produktioner, at der altid er arbejdsopgaver til at beskæftige en svejsekoordinator på fuld tid – I sådanne tilfælde vil det være en fordel for dig at anvende en ekstern svejsekoordinator.

Vi har tilknyttet en samarbejdspartner indenfor svejsekoordinering, og kommer ved flere forskellige produktionsvirksomheder, derfor ser vi dagligt mange af de udfordringer, I står med og kan derfor nemt løse eventuelle udfordringer og spørgsmål, der kan opstå, når der skal produceres efter DS/EN 1090

Det betyder at du med sikkerhed får indirekte forbindelse til et netværk af de bedste inden for det svejsetekniske område, og at du ved, at det udførte arbejde altid bliver udført på den bedste måde og efter de gældende regler på området.