Udvikling & Prototyping af specialmaskiner

Fra Idé til endeligt produkt

I større grad oplever vi at der kommer henvendelser fra virksomheder som enten har en ide til et produkt eller en maskine, som de ønsker at få tegnet og gjort produktionsklar.

Ideerne kan være i mange forskellige stadier, hvor nogle blot er en ide som der skal arbejdes videre med, mens andre kan være et konkret produkt som der skal tegnes færdigt og produktionsmodnes, så det kan sættes i endelig produktion med henblik på salg.

Ved Slagelse Engineering kan vi håndtere disse projekter lige fra ideudvikling af koncept, til udførsel af det endelige produkt sammen med vores samarbejdspartnere.

Automation & Robotter

Automation er typisk fællesnævner for de projekter der skal udføres. Det kan enten være i form af elementer til udførsel af transport med linearføringer, sensorteknik, eller motorkomponenter, som enten er drevet med elektricitet eller luft.

Robotter er virkelig kommet for at blive, og det ses tydeligt at automatiske maskiner eller anlæg i højere grad anvender robotteknologi. Typisk vil det være meget fordelagtigt at anvende robotter til bevægelser som er ens hver gang, og hvor der måske indgår bevægelser i mange forskellige retninger.

For at opfylde lovgivningen for sikkert udstyr, er der en nødvendighed at overholde maskindirektivet og de retningslinjer som er krævet for at overholde dette - herunder CE-Mærkning af maskinen. Vi kan være behjælpelige med udfærdigelse af dette - herunder også brugervejledning så slutkunden kan servicere og vedligeholde maskinen korrekt, og derved sikre mange års levetid for udstyret.

Slagelse Engineering Projektmodel til sikker gennemførsel af projekt

Når vi indgå samarbejde med en kunde om et projekt, vil det typisk ske ved at vi håndterer projektet i vores projektmodel, som systematisk beskriver hvordan vi håndteret et projekt fra start til slut. Både hvad angår de første faser med konceptudvikling, til den sidste faser i projektet hvor den tekniske dokumentation bliver overdraget til kunden. Igennem hele forløbet afholder vi systematiske design reviews, hvor løsningerne bliver vendt og diskuteret, for at opnå det bedste resultat til sidst.

Ingen projekter er for små, der er kunder som har brug for hjælp til at tegne nogle simple 3d-modeller, mens andre har et helt automatseret projekt som skal udvikles og gøres klar til produktion. Hvad enten du har brug for det ene eller det andet, er Slagelse Engineering behjælpelig til at få kørt dit projekt sikkert i mål.

Spørgsmål kan rettes til Casper på:
[email protected]
Tlf: +45 30 30 53 90

Vi glæder os til at høre fra dig!